[contact-form-7 id="2596" title="טופס הפעלת אחריות- אנה"]

הפעלת אחריות ע"י מתקין/חשמלאי

  • מילוי הטופס יתבצע ע"י מתקין או חשמלאי בלבד

מלאו להפעלת האחריות

מילוי הטופס יתבצע ע"י מתקין או חשמלאי בלבד

תקופת אחריות​

תקופת אחריות ממועד קבלת המוצר ועד למשך 18 חודשים מאותו מועד.

במוצרים המחויבים על פי הוראות השימוש בהתקנה או בהדרכה של סמיקום לקסיס תחל תקופת האחריות מסיום ההתקנה ולמשך התקופה לעיל או ההדרכה ובלבד שעד מועד התקנה או ההדרכה נשמר המוצר בתנאים ראויים ובהתאם להוראות השימוש ולא נעשה בו כל שימוש 

(להלן: "תקופת האחריות").

דילוג לתוכן