סרטוני הדרכה והתקנה

סרטוני הדרכה והתקנה

מודול זירו שתי תאורות

מודול זירו תאורה בודדת

מודול זירו תריס בודד

מודול לייט שלוש מקום שלוש תאורות

מודול לייט שתי מקום שתי תאורות

מודול לייט שתי מקום תאורה בודדת

מודול מאסטר שלוש מקום שלושה תריסים

מודול מאסטר שלוש מקום שני תריסים ותאורה

מודול מאסטר שתי מקום שני תריסים

מודול מאסטר שתי מקום תריס ותאורה

צימוד שקע חכם – און אוף

צימוד מתג תאורה למצב סטנדרטי – הדלקה וכיבוי

צימוד מתג תאורה למצב עמעום

יצירת תרחיש הדלקה/כיבוי ללא מתג

יצירת תרחיש – בניית מצב אוירה Regular

יצירת טיימר לתרחיש מצב/אווירה

יצירת טיימר למתג או תרחיש הדלקה וכיבוי

צימוד מתג תריס

הגדרת מתג מחליף וירטואלי

התקנת מתג מחליף ללא קו 0

התקנה וצימוד של מתג דוד

הגדרת מתג מחליף וירטואלי

התקנת מתג מחליף ללא קו 0

הוספת משתמשים למערכת

הוספת טיימר

איפוס משתמשים

דילוג לתוכן