צימוד שקע חכם – און אוף
צימוד מתג תאורה למצב סטנדרטי – הדלקה וכיבוי
צימוד מתג תאורה למצב עמעום
יצירת תרחיש הדלקה/כיבוי ללא מתג
יצירת תרחיש – בניית מצב אוירה Regular
יצירת טיימר לתרחיש מצב/אווירה
יצירת טיימר למתג או תרחיש הדלקה וכיבוי
צימוד מתג תריס
הגדרת מתג מחליף וירטואלי
התקנת מתג מחליף ללא קו 0
התקנה וצימוד של מתג דוד
הוספת משתמשים למערכת
הוספת טיימר
איפוס משתמשים
{"popup_fix":"true"}